Produkter » PARK & KOMMUNALTEKNIK » Kombinationer til landskabspleje »

amazone-gnk-pendulharve-cb

Kombinationer til landskabspleje

AMAZONE kombinationer til landskabspleje løser næsten alle opgaver ved nyanlæg og regenerering af grønne arealer og sportspladser. Uanset om der er tale om let eller omfattende jordbearbejdning, tyndt bevoksede eller tæt bevoksede arealer, udsåning, eftersåning eller udligning af ujævnheder, så kan du med AMAZONE-modulsystemet sammensætte nøjagtig den redskabskombination, der er den rigtige til de individuelle behov og/eller de foreliggende jordbundsforhold.

Kombinationerne muliggør ompløjning af jorden, nedarbejdning og afdækning af sten og planterester med jord. I én arbejdsgang skabes de vigtige forudsætninger for en gunstig planteudvikling.

  • Et godt forbedret, jævnt såbed,
  • En ensartet nedfældning af sædekornene i den ønskede dybde og over hele arbejdsbredden
  • Den nødvendige kontakt mellem såsæd og jordfugtighed

Dermed sikres en hurtig og ensartet spiring af såsæden

Driftssikker og rentabel

Som alle AMAZONE-maskiner er også kombinationerne til landskabspleje robuste, enkle at håndtere og driftssikre under anvendelse.
Deres driftssikkerhed og de mange anvendelsesmuligheder gør dem til en rentabel anskaffelse. Hvert produkt i AMAZONE-familien produceres med kærlighed til detaljen – med indbygget lang levetid og raffineret teknik. Og ikke at forglemme: Også servicen er i orden.

Kombinationer til landskabsplejefås i følgende model:

Modeller: Pendulharve-kombination, Rotorharve-kombination, Traktorfræser

Maskinerne kan udstyres med forskellige valser og bjælker alt afhængig af behov