Cirrus 4003-2 og 6003-2

Beskrivelse

Cirrus 4003-2 og 6003-2 – såkombination til store arealer

Cirrus 4003-2 og 6003-2 såmaskiner med en arbejdsbredde på henholdsvis 4 og 6 meter, kan bruges til præcis såning med tilsvarende høj arealydelse.

Bearbejdning, genpakning, såning og presning i en enkelt arbejdsgang.

Skær og strigler

Specielt til Cirrus 03 blev de velkendte RoTeC+-skær videreudviklet til RoTeC proskær. For at tage højde for de stadig stigende såhastigheder er RoTeC pro-skærene udstyret med et særligt stabilt skærleje.

Med præcisionsstriglen S opnås en god tildækning af såsæden, også under de vanskeligste arbejdsbetingelser. Ved tildækning af de åbne såfurer og ved planering arbejder den tilstopningsfrit, også ved store halmmængder.

Rullestriglen trykker jorden yderligere fast over såfuren, så der opstår optimale kimforhold. Dette kan især anbefales på milde, tørre jorder ved udsåning af sommerafgrøder eller raps.

Styringselektronik

Styringen af alle vigtige funktioner ved Cirrus 03 overtages af AMATRON 3. Dette omfatter både arbejdsfunktioner og funktionsmuligheder vedrørende indstillingen af maskinen, f.eks. kalibrering.

Landbrugstekniske og økonomiske krav i perfektion

 • Den fremførte såkasseplacering giver god vægtoverføring til traktoren, samtidig med at der er god plads til snævre vendinger og fri adgang til doseringsindretningerne.  Beholder fyldstand påvirker ikke såsædens aflægningsdybde
 • Hurtigt udskiftelige doseringsvalser sikrer, med en stille og effektiv blæser, en ensartet transport af såsæden til fordelerhovedet, også ved høje hastigheder. Vejimpulserne findes via radar
 • Foran tallerkensektionen kan man montere et hydraulisk indstilleligt crushboard til udjævning af jorden (ekstraudstyr)
 • En tallerkenharve med vedligeholdelsesfri tallerkner i en speciel vinkel giver et godt bearbejdet og jævnt såbed. Bearbejdningsdybden kan tilpasses hydraulisk under arbejdet
 • Matrix-dækket, som AMAZONE har udviklet, pakker såbedet i striber. Præcist i denne definerede stribe kører såskæret jævnt, også ved høj hastighed
 • En optimal udsåning og tildækning af såsæden opnås ved, at trykket på striglerne kan indstilles uafhængigt af skærtrykket fra den robuste RoTeC pro
 • Et andet smart assistentsystem er den ekstra overvågning af såsædsledninger. Direkte bag fordelerhovedet kontrolleres såsædsflowet af sensorer i såsædsslangerne. Især ved lange arbejdsdage er overvågningen en nem måde at kontrollere arbejdsresultatet på

Elektronik (Ekstraudstyr)

 • AMATRON 3 (med mulighed for GPS- og ISOBUSstyring mm.)
 • AMATRON 4

Ekstraudstyr

 • Trykrulleefterharve
 • Efterharve
 • Crushboard


Cirrus 4003-2 og 6003-2

Skærsystem:

 • RoTeC pro/TwinTeC+

Rækkeafstand:

 • RoTeC pro 12,5/16,6/TwinTeC+ 16,6 cm

Arbejdshastighed:

 • RoTeC pro 8-16 km/t / TwinTeC+ 10-20 km/t

Arbejdsbredde:

 • Cirrus 4003-2 4,0 meter
 • Cirrus 6003-2 6,0 meter

Transportbredde:

 • 3 m

Transportlængde:

 • 8,10(8,20** meter
  ** TwinTec+

Transporthøjde:

 • Cirrus 4003-2 3,16 meter
 • Cirrus 6003 3,84 meter

Konstruktion:

 • Sammenklappelig

Effektbehov:

 • Cirrus 4003-2 120 kW/160 hk
 • Cirrus 6003-2 164 kw/200 hk

Volumen såsædsbeholder:

 • 3.600 liter

Indfyldningshøjde:

 • 2,90 meter

Indfyldningsbredde:

 • 2,60 meter

Påfyldningsdybde:

 • 0,80 meter

Påhængning:

 • liftarme ll,lll eller lV

Basisvægt:

 • Cirrus 4003-2 6.300 kg
 • Cirrus 6003-2 7.500 kg

Transportramme:

 • Integreret

Antal Matrix-/AS-dæk:

 • Cirrus 4003-2 8
 • Cirrus 6003-2 12


Brochure


Side url
Video url
Pdf url